Hitta till Gästre Gästhus

 

Gästre ligger ca 15 km norr om Enköping, nära väg 70 mot Mora. Oavsett om du kör väg 70 från norr eller söder - ca 1,5 km norr om Frösthult Kyrka sväng österut vid skylt "Gästre" - fortsätt ca 500 meter enligt kartan nedan. 

 

Välkommen!

 

Telefon  0705 733 977

 

iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d2009.720592679362!2d16.945477115749558!3d59.75409028180948!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1513874886079" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>/iframe